Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 12:00 μ.μ. θα γίνουν τεχνικές εργασίες στο δίκτυο του Πανεπιστημίου για το έργο 'Ψηφιακό Θεμέλιο' .
Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια έξι ωρών (12:00- 18:00) και θα γίνει διακοπή της λειτουργίας του.
 
 
Ευχαριστούμε πολύ,
 
Από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης