Σύμφωνα,  με το από 13.01.2016 πρακτικό εκλογής Πρύτανη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την από 15.12.2015 απόφαση της Συγκλήτου, νέος Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου εκλέγεται η Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη.

 

πηγή : panteion.gr