Υποστήριξη χρηστών

 

Λειτουργίες της εφαρμογής του Microsoft Teams 

 

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε βοήθεια σχετικά με τις λειτουργίες της εφαρμογής Microsoft Teams

  από την υποστήριξη της Microsoft (support Office):

 

 Γρήγορη εκμάθηση του Microsoft Teams

 Βοήθεια και εκμάθηση του Microsoft Teams  

Εκπαιδευτικά βίντεο του Microsoft Teams

Αντιμετώπιση προβλημάτων