Υποστήριξη χρηστών

Ηλεκτρονικές Λίστες διανομής/ mails Υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου

  

Παραλήπτες λίστας Διεύθυνση email

Προσωπικό Παντείου και όσοι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί

φοιτητές έχουν mail παντειακό

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μέλη ΔΕΠ     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΕΤΕΠ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  ΕΔΙΠ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΕΕΠ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μόνιμοι Υπάλληλοι     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κοσμήτορες

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόεδροι Τμημάτων

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αναπλ. Πρόεδροι Τμημάτων

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόεδροι & Αναπληρωτές Τμημάτων

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ακαδημαϊκά  τμήματα    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ-ΕΣΠΑ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   

  Υπηρεσίες 

Διεύθυνση email

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Προμηθειών

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΕΛΚΕ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΜΟΔΙΠ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΚΕΔΕΟ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κεφοι - Φοιτητική Μέριμνα

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.