• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - noc panteion by xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Υποστήριξη χρηστών

 

Βιντεοσκόπηση των διαδικτυακών μαθημάτων - γνώμη και καθοδήγηση από την υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Παντείου

Δεν προτείνεται σε πρώτο στάδιο.

Αν είναι αναπόφευκτο να γίνει, χρειάζεται συγκατάθεση του διδάσκοντος και προσήκουσα ενημέρωση των φοιτητών.

H ενημέρωση των φοιτητών θα πρέπει να γίνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν σε ποια µαθήµατα οι κάµερες θα είναι ενεργές, είτε για απευθείας µετάδοση ή για µαγνητοσκόπηση και ανάρτηση πανεπιστηµιακών µαθηµάτων/παραδόσεων στο διαδίκτυο. Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν επιθυµεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του µέσω της ηχογράφησης της φωνής του κατά την υποβολή κάποιου ερωτήµατος στη διάρκεια του µαθήµατος, θα πρέπει να παρέχεται εναλλακτικός τρόπος υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα και να υπάρχει µέριµνα ώστε να µην υπάρξει µετάδοση της φωνής του φοιτητή στο διαδίκτυο. Αυτό για τη µεν απευθείας µετάδοση προϋποθέτει δυνατότητα ανωνυµοποίησης (π.χ. µέσω σίγασης του µικροφώνου ή αλλαγή χροιάς/παραµόρφωση φωνής), προκειµένου να τεθεί το ερώτηµα, ή, για την περίπτωση της ανάρτησης εκ των υστέρων, η δυνατότητα τεχνικής επεξεργασίας  του καταγεγραµµένου υλικού (π.χ. µοντάζ). Ο διδάσκων θα µπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για τη διδακτική διαδικασία, να επαναλάβει ο ίδιος το ερώτηµα που τέθηκε από το φοιτητή.

Επίσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να λαµβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Είναι αυτονόητο ότι τα µέτρα ασφαλείας αυτά, όπως ενδεικτικά π.χ. έλεγχος πρόσβασης στο σύστηµα καταγραφής του βίντεο, κάλυψη των καµερών εκτός ωρών λειτουργίας τους κτλ, θα πρέπει να αποτρέπουν τη χρήση των εν λόγω καµερών για άλλο σκοπό επεξεργασίας, πέραν αυτού που περιγράφηκε ανωτέρω, καθώς και τη µη εξουσιοδοτηµένη επεξεργασία και διάδοση του καταγεγραµµένου υλικού.

Σηµειώνεται ότι είναι σηµαντικό η ενηµέρωση των φοιτητών και οι σχετικές διαδικασίες να είναι καταγεγραµµένες, τόσο αναφορικά µε τα µέτρα ασφάλειας, όσο και οι λοιπές, όπως π.χ. ο τρόπος λήψης και επεξεργασίας του οπτικοακουστικού υλικού πριν την ανάρτηση.

Βλ. σχετικά ΑΠΔΠΧ, Απόφαση 77/2016.

Πολύ πιο αποτελεσματικές θα ήταν ηχογράφηση και ανάρτηση της διάλεξης εκ μέρους του διδάσκοντος, χωρίς συμμετοχή φοιτητών.

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m