• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - noc panteion by xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Υποστήριξη χρηστών

 

 Διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-2020

 

Με δεδομένο τις συνθήκες, που έχει διαμορφώσει η επιδημία του Covid-19, πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων του Πανεπιστημίου, για την αποτελεσματική οργάνωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου.

 

Κοινή Υπουργική απόφαση 60720/Ζ1/2020 - ΦΕΚ 1971/Β/21-5-2020, ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ

"Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους."

 

Υπ' αριθμ. 1935/ τεύχος Β΄/20-05-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα:

"Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020".

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Συνεδρίαση 5/6/2020

Οδηγίες για τη διεξαγωγή εξετάσεων 

Οδηγίες για τους φοιτητές- εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020

 

Αίθουσες  (Φυσικές αίθουσες & εικονικές αίθουσες)

Οι φυσικές αίθουσες που είναι κατάλληλες για τις δια ζώσης εξετάσεις διαθέτονται σύμφωνα με τις οδηγίες από την Διοίκηση και σύμφωνα με σχετική υπόδειξη από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

Οι εικονικές αίθουσες στην πλατφόρμα openeclass δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της ομάδας ανάπτυξης του Gunet.

Για την οριστικοποίηση των προγραμμάτων εξετάσεων και οποιοδήποτε αίτημα-απορία σχετικά με τις αίθουσες επικοινωνείτε στο  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Roombooking Support)

Λειτουργία της πλατφόρμας openeclass

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε από την Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου, υποστηρίζεται κεντρικά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Οι διδάσκοντες/ουσες που δεν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα openeclass.panteion.gr:
-- ΕΙΣΟΔΟΣ
-- χρησιμοποιείτε τους κωδικούς Uregister, αμέσως μετά  ΕΞΟΔΟ

και ενημέρωση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη σύνδεσή σας με τα μαθήματα.

 
Όλοι/ες οι διδάσκοντες/ουσες κάνοντας είσοδο στην πλατφόρμα πρέπει να ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ το email τους. 
 

Με την τελική αναβάθμιση της πλατφόρμας βελτιώθηκαν τα κάτωθι:

  • Έγινε πρόβλεψη αποθήκευσης της γραπτής δοκιμασίας των φοιτητών στις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, κλπ. Δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζει ο φοιτητής την άσκηση (μη ολοκληρωμένη)
  • Ενεργοποιούμε την επιλογή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
  • Δεν επιλέγουμε "επιτρεπόμενο πλήθος προσπαθειών ίσο με ένα"
  • Η αδράνεια του φοιτητή μπορεί να διαρκεί πάνω από 2 ώρες χωρίς να κλείνει η πλατφόρμα.
  • Στο Υποσύστημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ δίνεται η δυνατότητα επιστροφής αρχείων πάνω του ενός ως απάντηση. Αυτό έγινε για τις περιπτώσεις που γράφουν οι φοιτητές σε χαρτί, σκανάρουν τις σελίδες και τις αποστέλλουν.
  • Προτείνονται δωρεάν apps κινητών τηλεφώνων για σκανάρισμα και η άμεση μετατροπή των αρχείων σε μορφή pdf πριν την αποστολή των εργασιών.
  • Προσοχή, στις περιπτώσεις αυτές δεν συνδέουμε το TURNITIN.

Οι φοιτητές που θα εξεταστούν μέσω της πλατφόρμας openeclass 

Προγράμματα περιήγησης που προτείνονται για είσοδο στην πλατφόρμα openeclass είναι:

Chrome, Firefox

Πιθανή ασυμβατότητα: με Internet Explorer 11 και κάτω και με παλιά έκδοση του Microsoft Edge, Safari

 

 

 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m