Υποστήριξη χρηστών

 

Οδηγίες προσωρινής αποθήκευσης ασκήσεων στο Open eClass

 

Mε την επιλογή «Προσωρινή αποθήκευση» στις ασκήσεις της πλατφόρμας Open eClass από τους εκπαιδευόμενους, ενημερώνουμε ότι η λειτουργία αυτή «παγώνει» την κατάσταση μιας άσκησης σε εξέλιξη, και επιτρέπει τη συνέχισή της αργότερα, διατηρώντας το χρονικό υπόλοιπο και τις καταγεγραμμένες απαντήσεις τη στιγμή της αποθήκευσης.

Εφόσον όμως κάποιος εκπαιδευόμενος επιλέξει προσωρινή αποθήκευση, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναμπεί στην αποθηκευμένη προσπάθεια και να επιλέξει «Υποβολή» της άσκησης πριν τη λήξη της άσκησης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι προσωρινά αποθηκευμένες απαντήσεις χάνονται και δεν είναι προσβάσιμες ούτε στον εκπαιδευόμενο ούτε στους διαχειριστές του μαθήματος.

Σε περίπτωση online εξετάσεων, γενικά η λειτουργία της προσωρινής αποθήκευσης δεν εξυπηρετεί στα περισσότερα σενάρια, και προτείνεται η απενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στις ρυθμίσεις της άσκησης:

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συνέχισης της προσπάθειας σε περίπτωση μη κανονικής διακοπής της άσκησης (π.χ. διακοπή ρεύματος, δικτύου, αστοχία του υπολογιστή). Η ανεξάρτητη αυτή δυνατότητα είναι αυτόματα ενεργή κατά τη δημιουργία νέας άσκησης, και ελέγχεται από την παρακάτω επιλογή: