Υποστήριξη χρηστών

 

Απόφαση Συγκλήτου για τη διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020- 2021 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ

ΦΟΙΤΗΤΈΣ

 

 

 

 

                                                                             

 

Emails για υποστήριξη χρηστών 

Για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη χρήση του Skype for Business (καθηγητές και φοιτητές): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη χρήση του MS TEAMS (καθηγητές και φοιτητές): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη χρήση του OpenEclass (καθηγητές):

Υποστήριξη Σχολής Πολικών Επιστημών : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υποστήριξη Σχολής Κοινωνικών Επιστημών: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υποστήριξη Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υποστήριξη Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για θέματα που αφορούν τη χρήση του OpenEclass (φοιτητές): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                Συνίσταται να φροντίσετε ώστε η διατύπωση της εκάστοτε απορίας σας να είναι όσο σαφέστερη γίνεται, ώστε να είναι ταχύτερος ο εντοπισμός του προβλήματος και ακολούθως η εφαρμογή της λύσης, διαφορετικά δεν θα είμαστε σε θέση να σας κατευθύνουμε σωστά. 

Είναι επίσης απαραίτητο να αναφέρετε την ιδιότητά σας στο Πάντειο , κυρίως όταν στέλνετε από μη παντειακό ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Χρήσιμα mails υπηρεσιών της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης