• .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

  • .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2021 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Υποστήριξη χρηστών

 

Ρύθμιση προτιμήσεων καναλιού MS-Teams

 

Στο teams, η ομαδική εργασία και η επικοινωνία συμβαίνουν στα κανάλια.

Ένα κανάλι είναι το σημείο της ομάδας για την κοινή χρήση μηνυμάτων, εργαλείων και αρχείων.

Κάθε ομάδα έρχεται με ένα Γενικό κανάλι. Είναι πάντα το πρώτο και δεν μπορείτε να το διαγράψετε.

Όταν μεταβαίνετε σε οποιοδήποτε κανάλι στο teams, θα βλέπετε τρεις καρτέλες από προεπιλογή.

 

Στην καρτέλα " Δημοσιεύσεις " εμφανίζονται όλες οι συνομιλίες (μηνύματα και απαντήσεις) σε ένα κανάλι
και όλοι οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο κανάλι μπορούν να δουν τα μηνύματα.


 

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία καναλιού: πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πλαίσιο και στο κάτω μέρος της συνομιλίας και επιλέξτε το βέλος αποστολής
 

Πληροφορίες- οδηγίες στον ακόλουθο σύνδεσμο  για : συνομιλία ένας προς έναν ή μια ομαδική συνομιλία 

 

Στην καρτέλα "αρχεία " αποθηκεύονται όλα τα αρχεία που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση στο κανάλι.

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων σε ένα κανάλι:

1ος τρόπος
Μεταβείτε σε ένα κανάλι και επιλέξτε την καρτέλα αρχεία .
Επισημάνετε το αρχείο και επιλέξτε περισσότερες επιλογές ... > Αντιγραφή σύνδεσης και επικολλήστε τη σύνδεση απευθείας σε ένα μήνυμα.
2ος τρόπος
Στη γραμμή εργαλείων κάτω από το μήνυμά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη και αποστείλτε το έγγραφό σας.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !

  • Μπορεί να χρειαστεί πάνω από μία ώρα για να εμφανιστούν στη λίστα των ενεργών ομάδων στο κεντρικό διαχειριστικό οι νέες ομάδες.
  • Λόγω της πρόσφατης αύξησης στη χρήση του Teams, όταν γίνεται μια νέα ρύθμιση από τον κεντρικό διαχειριστή , μπορεί να περάσουν και πάνω από 24 ώρες μέχρι να ρυθμιστεί πλήρως.
  • Έως τότε, ο χρήστης μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες του Teams.

 

Περισσότερα από Support Microsoft για : Συνομιλία στο Microsoft Teams

 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m