Υποστήριξη χρηστών

Ορίζουμε: ασφαλείς αποστολείς και τομείς - αποκλεισμένοι αποστολείς και τομείς

Επιλέγουμε

1 γρανάζι πάνω δεξιά,

και 

2 "προβολή όλων των ρυθμίσεων του outlook" ,στο κάτω μέρος.

Στη συνέχεια,

Αλληλογραφία > Ανεπιθύμητη αλληλογραφία και αποκλείουμε ή ορίζουμε ασφαλείς αποστολείς