Υποστήριξη χρηστών

   Χρήση κανόνων για αυτόματη προώθηση μηνυμάτων σε άλλον λογαριασμό

 

1ος τρόπος

 

   Με print screen εδώ

 

2ος τρόπος

3ος τρόπος

Έχοντας κάνει είσοδο στο λογαριασμό του Παντείου και επιλέγοντας  το γρανάζι που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη, έχετε το  menu των ρυθμίσεων.

 Διαλέγετε τις <Επιλογές>

 Από την φόρμα που εμφανίζεται στο δεξί μέρος διαλέγετε <Προώθηση του mail σας>

 Στη συνέχεια αφού πληκτρολογήσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνεται  η προώθηση των μηνυμάτων επιλέγετε <έναρξη προώθησης>

                                   Με print screen εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα mails που στον αρχικό λογαριασμό καταχωρήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ίσως δεν θα προωθηθούν στον δεύτερο λογαριασμό. Γι αυτό πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στο φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του αρχικού λογαριασμού ώστε να μην χάνετε επιθυμητά εισερχόμενα.