Υποστήριξη χρηστών

Απόκτηση κωδικών Proxy για τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις  ηλεκτρονικές πηγές  της βιβλιοθήκης  του Πανεπιστημίου μας, ακολουθείστε τα παρακάτω:

Στέλνετε e-mail στο noc.proxy@panteion.gr   

με θέμα : κωδικοί proxy

και

περιεχόμενο : ονοματεπώνυμο , αριθμό μητρώου και τμήμα.

θα λάβετε e-mail με οδηγίες και τους κωδικούς σας

Firefox

οδηγίες για τις ρυθμίσεις  Firefox  εδώ

οδηγίες για τις ρυθμίσεις  ενημερωμένου Firefox εδώ

Στις παραπάνω οδηγίες που αφορούν στο Firefox να επιλέγετε και την επιλογή "για όλα τα πρωτόκολλα" αν αυτό σας ζητηθεί για να μην αντιμετωπίζετε πρόβλημα πρόσβασης σε ιστότοπους π.χ. https.

 

Windows 10

οδηγίες για  Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης στα Windows 10 εδώ

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! έχει αλλάξει η πολιτική πρόσβασης στο  Scopus. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υλοποιήθηκε η Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των archives(αρχείων παλαιοτέρων ετών) που λαμβάνει ο ΣΕΑΒ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσα από τη σελίδα https://archives.heal-link.gr. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνονται συχνά αλλαγές, ανάλογα με τις τρέχουσες συμφωνίες, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή και μέχρι να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις είναι διαθέσιμα τα archives των:

     American Physical Society (APS) για τα έτη έτη 2003-2014
     American Psychological Association (APA) για τα έτη έτη 2003-2015
     Kluwer Law International για τα έτη έτη 2006-2012

 

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση 

ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος,

ενώ η απομακρυσμένη πρόσβαση γίνεται με τη γνωστή υπηρεσία proxy για το Πανεπιστήμιό μας, όπως περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες στη σελίδα της Βιβλιοθήκης: http://www.library.panteion.gr/site_pages/rules/Odhgies_gia_prosvash.pdf


     Ακόμη αναπτύχθηκε νέα Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης της πρόσβασης των πανεπιστημίων στις ηλεκτρονικές πηγές. Συγκεκριμένα για την βάση δεδομένων Scopus η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με το νέο αυτό τρόπο http://www.heal-link.gr/aai.php .  Με ένα απλό login, με τον ιδρυματικό λογαριασμό (τον ίδιο που τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν στο σύστημα βαθμολογίας) από οπουδήποτε, υπάρχει πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η πρόσβαση και στις ηλεκτρονικές πηγές των: Elsevier, Emerald Group, Springer, Taylor & Francis, John HopkinsUP (Project Muse).

 

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στις ανακοινώσεις μας  http://www.library.panteion.gr/news.php?id=348&lang=el