Υποστήριξη χρηστών

Παροχή DNS

 

Το NOC της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης  παρέχει υπηρεσίες ονοματολογίας (DNS) για την καταχώριση και διαχείριση ονομάτων περιοχής (domain names) για την περιοχή panteion.gr 

Στην περιοχή ονομάτων panteion.gr έχουν αποδοθεί και λειτουργούν πάνω από 40 υποπεριοχές πρώτου επιπέδου. 

Για τη δημιουργία υποπεριοχών πρώτου επιπέδου και την απόδοση ονομάτων στην περιοχή panteion.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης. Η αίτηση για τη δημιουργία υποπεριοχών, υποβάλλεται στην Πρυτανεία του Ιδρύματος με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  και συνεπάγεται την αποδοχή των κανόνων και όρων λειτουργίας.

Το NOC δεν ελέγχει τη χρήση της δικτυακής περιοχής (Domain), συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή νομιμότητά της. Η ορθή χρήση της περιοχής αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος. Η λειτουργία κάθε ιστοσελίδας γίνεται με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση οι σχετικές ευθύνες δε βαρύνουν τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης ή το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 Η χρήση της περιοχής (Domain) απαγορεύεται για: 

 Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων λειτουργίας καθώς και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας ιστότοπος αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας, το noc του Παντείου διατηρεί το δικαίωμα διακοπής παροχής dns στο συγκεκριμένο ιστότοπο.