Υποστήριξη χρηστών

Παροχή DNS

 

Το NOC της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης  παρέχει υπηρεσίες ονοματολογίας (DNS) για την καταχώριση και διαχείριση ονομάτων περιοχής (domain names) για την περιοχή panteion.gr 

Στην περιοχή ονομάτων panteion.gr έχουν αποδοθεί και λειτουργούν περίπου 40 υποπεριοχές πρώτου επιπέδου. 

Για τη δημιουργία υποπεριοχών πρώτου επιπέδου και την απόδοση ονομάτων στην περιοχή panteion.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση μηχανοργάνωσης.

Το NOC δεν ελέγχει τη χρήση της δικτυακής περιοχής (Domain), συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή νομιμότητά της. Η ορθή χρήση της περιοχής αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος. 

 Η χρήση της περιοχής (Domain) απαγορεύεται για: