Υποστήριξη χρηστών

Φιλοξενία ιστοσελίδων

 

Στους web servers  υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων των Ακαδημαϊκών Σχολών και των Διοικητικών Μονάδων του Ιδρύματος σε περίπτωση που δεν υπάρχει η υλικοτεχνική ή άλλη υποδομή στις Σχολές ή στις μονάδες αντίστοιχα.

Οι Σχολές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη φιλοξενία των ιστοσελίδων τους, με την υποβολή αίτησης στο Κέντρο Δικτύων από τον Πρόεδρο της Σχολής. Αντίστοιχα στις Διοικητικές μονάδες η αίτηση πραγματοποιείται από τον εκάστοτε Διευθυντή ή Προϊστάμενο. 

Η ανανέωση των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των συντηρητών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση.

Το NOC δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα και νομιμότητά τους. To περιεχόμενο και η ορθή χρήση της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αιτούμενου.

Η δημιουργία ιστοσελίδων δεν επιτρέπεται για: