Υποστήριξη χρηστών

Σύστημα κρατήσεων Αιθουσών

 

Σύντομα θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική διαχείριση αιθουσών.

 

Ευχαριστούμε

Από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης.