Υποστήριξη χρηστών

Σύνδεση στο panteion-wifi

Κατά την είσοδό στο χώρο κάλυψης του ασύρματου δικτύου panteion-wifi,  από το ασύρματο δίκτυο της συσκευής , έρχεται ενημέρωση ότι έχουν βρεθεί ένα ή παραπάνω δίκτυα  ασύρματης επικοινωνίας.

            Επιλέγετε εμφάνιση όλων των διαθέσιμων δικτύων , κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του ασύρματου δικτύου.

            Από τη λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα κάνετε διπλό κλικ στο δίκτυο του Παντείου, Panteio-wifiκαι επιλέγετε Σύνδεση (connect).

 

            Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας   και   η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

 

            Αποθηκεύετε αν  θέλετε τη σύνδεση με το δίκτυο Panteio-wifi , ώστε κάθε φορά που θα είσαστε στην εμβέλεια του συγκεκριμένου δικτύου με το άνοιγμα του Η/Υ να συνδέεστε αυτόματα.

 

 

Με print screen εδώ.