• .

  • .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Υποστήριξη χρηστών

Ρύθμιση proxy για λειτουργικό σύστημα MAC OS X

Διακομιστής μεσολάβησης ( proxy server) είναι ο διακομιστής όπου μέσω αυτού μπορείτε να έχετε απομακρισμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Παντείου Πανεπιστημίου.

 Χρειάζεστε :

  1. κωδικούς για να αποκτήσετε πρόσβαση
  2. να κάνετε και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

 οι απαραίτητες οδηγίες εδώ 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! έχει αλλάξει η πολιτική πρόσβασης στο  Scopus. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι,

Στα πλαίσια του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υλοποιήθηκε η Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των archives (αρχείων παλαιοτέρων ετών) που λαμβάνει ο ΣΕΑΒ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσα από τη σελίδα https://archives.heal-link.gr. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνονται συχνά αλλαγές, ανάλογα με τις τρέχουσες συμφωνίες, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή και μέχρι να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις είναι διαθέσιμα τα archives των:

American Physical Society (APS) για τα έτη έτη 2003-2014
American Psychological Association (APA) για τα έτη έτη 2003-2015
Kluwer Law International για τα έτη έτη 2006-2012

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση

ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος,

ενώ η απομακρυσμένη πρόσβαση γίνεται με τη γνωστή υπηρεσία proxy για το Πανεπιστήμιό μας, όπως περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες στη σελίδα της Βιβλιοθήκης:http://www.library.panteion.gr/site_pages/rules/Odhgies_gia_prosvash.pdf


Ακόμη αναπτύχθηκε νέα Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης της πρόσβασης των πανεπιστημίων στις ηλεκτρονικές πηγές. Συγκεκριμένα για την βάση δεδομένων Scopus η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με το νέο αυτό τρόπο http://www.heal-link.gr/aai.php . Με ένα απλό login, με τον ιδρυματικό λογαριασμό (τον ίδιο που τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν στο σύστημα βαθμολογίας) από οπουδήποτε, υπάρχει πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η πρόσβαση και στις ηλεκτρονικές πηγές των: Elsevier, Emerald Group, Springer, Taylor & Francis, John HopkinsUP (Project Muse).

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στις ανακοινώσεις μας http://www.library.panteion.gr/news.php?id=348&lang=el

Με εκτίμηση,

Κωνσταντία Κακάλη

Αξιότιμοι,

Στα πλαίσια του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υλοποιήθηκε η Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των archives (αρχείων παλαιοτέρων ετών) που λαμβάνει ο ΣΕΑΒ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσα από τη σελίδα https://archives.heal-link.gr. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνονται συχνά αλλαγές, ανάλογα με τις τρέχουσες συμφωνίες, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή και μέχρι να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις είναι διαθέσιμα τα archives των:

American Physical Society (APS) για τα έτη έτη 2003-2014
American Psychological Association (APA) για τα έτη έτη 2003-2015
Kluwer Law International για τα έτη έτη 2006-2012

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση

ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος,

ενώ η απομακρυσμένη πρόσβαση γίνεται με τη γνωστή υπηρεσία proxy για το Πανεπιστήμιό μας, όπως περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες στη σελίδα της Βιβλιοθήκης:http://www.library.panteion.gr/site_pages/rules/Odhgies_gia_prosvash.pdf


Ακόμη αναπτύχθηκε νέα Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης της πρόσβασης των πανεπιστημίων στις ηλεκτρονικές πηγές. Συγκεκριμένα για την βάση δεδομένων Scopus η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με το νέο αυτό τρόπο http://www.heal-link.gr/aai.php . Με ένα απλό login, με τον ιδρυματικό λογαριασμό (τον ίδιο που τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν στο σύστημα βαθμολογίας) από οπουδήποτε, υπάρχει πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η πρόσβαση και στις ηλεκτρονικές πηγές των: Elsevier, Emerald Group, Springer, Taylor & Francis, John HopkinsUP (Project Muse).

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στις ανακοινώσεις μας http://www.library.panteion.gr/news.php?id=348&lang=el

Με εκτίμηση,

Κωνσταντία Κακάλη

Στα πλαίσια του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υλοποιήθηκε η Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των archives(αρχείων παλαιοτέρων ετών) που λαμβάνει ο ΣΕΑΒ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσα από τη σελίδα https://archives.heal-link.gr. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνονται συχνά αλλαγές, ανάλογα με τις τρέχουσες συμφωνίες, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή και μέχρι να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις είναι διαθέσιμα τα archives των:

     American Physical Society (APS) για τα έτη έτη 2003-2014
     American Psychological Association (APA) για τα έτη έτη 2003-2015
     Kluwer Law International για τα έτη έτη 2006-2012

 

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση 

ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος,

ενώ η απομακρυσμένη πρόσβαση γίνεται με τη γνωστή υπηρεσία proxy για το Πανεπιστήμιό μας, όπως περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες στη σελίδα της Βιβλιοθήκης: http://www.library.panteion.gr/site_pages/rules/Odhgies_gia_prosvash.pdf


     Ακόμη αναπτύχθηκε νέα Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης της πρόσβασης των πανεπιστημίων στις ηλεκτρονικές πηγές. Συγκεκριμένα για την βάση δεδομένων Scopus η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με το νέο αυτό τρόπο http://www.heal-link.gr/aai.php .  Με ένα απλό login, με τον ιδρυματικό λογαριασμό (τον ίδιο που τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν στο σύστημα βαθμολογίας) από οπουδήποτε, υπάρχει πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η πρόσβαση και στις ηλεκτρονικές πηγές των: Elsevier, Emerald Group, Springer, Taylor & Francis, John HopkinsUP (Project Muse).

 

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στις ανακοινώσεις μας  http://www.library.panteion.gr/news.php?id=348&lang=el

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m