Υποστήριξη χρηστών

Ρύθμιση proxy για λειτουργικό σύστημα MAC OS X

Διακομιστής μεσολάβησης ( proxy server) είναι ο διακομιστής όπου μέσω αυτού μπορείτε να έχετε απομακρισμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Παντείου Πανεπιστημίου.

 Χρειάζεστε :

  1. κωδικούς για να αποκτήσετε πρόσβαση
  2. να κάνετε και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

 οι απαραίτητες οδηγίες εδώ