Υποστήριξη χρηστών

Ρύθμιση proxy για λειτουργικό σύστημα MAC OS X

Διακομιστής μεσολάβησης ( proxy server) είναι ο διακομιστής όπου μέσω αυτού μπορείτε να έχετε απομακρισμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Παντείου Πανεπιστημίου.

 Χρειάζεστε :

  1. κωδικούς για να αποκτήσετε πρόσβαση
  2. να κάνετε και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

 οι απαραίτητες οδηγίες εδώ 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! έχει αλλάξει η πολιτική πρόσβασης στο  Scopus. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι,

Στα πλαίσια του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υλοποιήθηκε η Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των archives (αρχείων παλαιοτέρων ετών) που λαμβάνει ο ΣΕΑΒ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσα από τη σελίδα https://archives.heal-link.gr. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνονται συχνά αλλαγές, ανάλογα με τις τρέχουσες συμφωνίες, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή και μέχρι να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις είναι διαθέσιμα τα archives των:

American Physical Society (APS) για τα έτη έτη 2003-2014
American Psychological Association (APA) για τα έτη έτη 2003-2015
Kluwer Law International για τα έτη έτη 2006-2012

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση

ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος,

ενώ η απομακρυσμένη πρόσβαση γίνεται με τη γνωστή υπηρεσία proxy για το Πανεπιστήμιό μας, όπως περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες στη σελίδα της Βιβλιοθήκης:http://www.library.panteion.gr/site_pages/rules/Odhgies_gia_prosvash.pdf


Ακόμη αναπτύχθηκε νέα Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης της πρόσβασης των πανεπιστημίων στις ηλεκτρονικές πηγές. Συγκεκριμένα για την βάση δεδομένων Scopus η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με το νέο αυτό τρόπο http://www.heal-link.gr/aai.php . Με ένα απλό login, με τον ιδρυματικό λογαριασμό (τον ίδιο που τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν στο σύστημα βαθμολογίας) από οπουδήποτε, υπάρχει πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η πρόσβαση και στις ηλεκτρονικές πηγές των: Elsevier, Emerald Group, Springer, Taylor & Francis, John HopkinsUP (Project Muse).

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στις ανακοινώσεις μας http://www.library.panteion.gr/news.php?id=348&lang=el

Με εκτίμηση,

Κωνσταντία Κακάλη

Αξιότιμοι,

Στα πλαίσια του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υλοποιήθηκε η Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των archives (αρχείων παλαιοτέρων ετών) που λαμβάνει ο ΣΕΑΒ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσα από τη σελίδα https://archives.heal-link.gr. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνονται συχνά αλλαγές, ανάλογα με τις τρέχουσες συμφωνίες, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή και μέχρι να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις είναι διαθέσιμα τα archives των:

American Physical Society (APS) για τα έτη έτη 2003-2014
American Psychological Association (APA) για τα έτη έτη 2003-2015
Kluwer Law International για τα έτη έτη 2006-2012

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση

ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος,

ενώ η απομακρυσμένη πρόσβαση γίνεται με τη γνωστή υπηρεσία proxy για το Πανεπιστήμιό μας, όπως περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες στη σελίδα της Βιβλιοθήκης:http://www.library.panteion.gr/site_pages/rules/Odhgies_gia_prosvash.pdf


Ακόμη αναπτύχθηκε νέα Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης της πρόσβασης των πανεπιστημίων στις ηλεκτρονικές πηγές. Συγκεκριμένα για την βάση δεδομένων Scopus η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με το νέο αυτό τρόπο http://www.heal-link.gr/aai.php . Με ένα απλό login, με τον ιδρυματικό λογαριασμό (τον ίδιο που τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν στο σύστημα βαθμολογίας) από οπουδήποτε, υπάρχει πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η πρόσβαση και στις ηλεκτρονικές πηγές των: Elsevier, Emerald Group, Springer, Taylor & Francis, John HopkinsUP (Project Muse).

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στις ανακοινώσεις μας http://www.library.panteion.gr/news.php?id=348&lang=el

Με εκτίμηση,

Κωνσταντία Κακάλη

Στα πλαίσια του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υλοποιήθηκε η Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-Link. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των archives(αρχείων παλαιοτέρων ετών) που λαμβάνει ο ΣΕΑΒ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσα από τη σελίδα https://archives.heal-link.gr. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνονται συχνά αλλαγές, ανάλογα με τις τρέχουσες συμφωνίες, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή και μέχρι να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις είναι διαθέσιμα τα archives των:

     American Physical Society (APS) για τα έτη έτη 2003-2014
     American Psychological Association (APA) για τα έτη έτη 2003-2015
     Kluwer Law International για τα έτη έτη 2006-2012

 

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση 

ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος,

ενώ η απομακρυσμένη πρόσβαση γίνεται με τη γνωστή υπηρεσία proxy για το Πανεπιστήμιό μας, όπως περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες στη σελίδα της Βιβλιοθήκης: http://www.library.panteion.gr/site_pages/rules/Odhgies_gia_prosvash.pdf


     Ακόμη αναπτύχθηκε νέα Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης της πρόσβασης των πανεπιστημίων στις ηλεκτρονικές πηγές. Συγκεκριμένα για την βάση δεδομένων Scopus η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με το νέο αυτό τρόπο http://www.heal-link.gr/aai.php .  Με ένα απλό login, με τον ιδρυματικό λογαριασμό (τον ίδιο που τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν στο σύστημα βαθμολογίας) από οπουδήποτε, υπάρχει πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η πρόσβαση και στις ηλεκτρονικές πηγές των: Elsevier, Emerald Group, Springer, Taylor & Francis, John HopkinsUP (Project Muse).

 

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στις ανακοινώσεις μας  http://www.library.panteion.gr/news.php?id=348&lang=el