Υποστήριξη χρηστών

 

 

Για την απόκτηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, @panteion.gr, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση  και να τη στείλετε στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αίτηση 

 

 

 

Πληροφορίες - οδηγίες χρήσης

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο (mail password)

Διαγραφή των mails σε κάποιο φάκελο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ορίζουμε: ασφαλείς αποστολείς και τομείς - αποκλεισμένοι αποστολείς και τομείς

Ρυθμίσεις διακομιστή Exchange, POP, IMAP - SMTP