Υποστήριξη χρηστών

 

Διαδικασία εγγραφής Uregister

Η εφαρμογή uregister έχει σαν στόχο την εγγραφή των χρηστών στην νέα υποδομή ldap. Τα στοιχεία των χρηστών βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού ή/και φοιτητών και η διαδικασία έχει σαν στόχο την δημιουργία του νέου λογαριασμού για τον χρήστη, στον οποίο θα διατηρήσει το username που του είχε αποδοθεί, αλλά θα κληθεί να θέσει έναν νέο κωδικό.

Εισαγωγή στην εφαρμογή από εδώ.

Με την επιλογή της ενεργοποίησης του λογαριασμού, ο χρήστης οδηγείται στην σελίδα επιλογής της ιδιότητας του. Επισημαίνεται πως για κάθε διαφορετική ιδιότητα ο χρήστης θα πρέπει να κάνει εκ νέου την διαδικασία. Αυτό σημαίνει πως αν ο χρήστης είναι και φοιτητής αλλά και μέλος ΔΕΠ θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή δυο φορές. 

Το τελικό αποτέλεσμα όμως θα είναι ένας λογαριασμός που θα αντιστοιχεί στο φυσικο πρόσωπο, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει και τις δυο ιδιότητες.

Οδηγίες

και εδώ