Υποστήριξη χρηστών

Ρυθμίσεις διακομιστή Exchange, POP, IMAP - SMTP

 

Ρυθμίσεις διακομιστή Exchange

Κωδικός πρόσβασης : το password του mail

Διεύθυνση mail : το id σας (π.χ. example@panteiοn.gr)

Διεύθυνση διακομιστή: outlook.office365.com

Τομέας (Domain): panteion.gr

Αριθμός θύρας (Port):443

Χρήση ασφαλούς σύνδεσης (SSL) : επιλεγμένο

 

Ρύθμιση IMAP 

Server name: outlook.office365.com

Port: 993

Encryption method: TLS

 

Ρύθμιση POP 

Server name: outlook.office365.com

Port: 995

 

Encryption method: TLS

 

Ρύθμιση SMTP

Server name: smtp.office365.com

Port: 587

Encryption method: STARTTLS