Υποστήριξη χρηστών

 

1. Διαθεσιμότητα

Όλοι, ανεξαιρέτως ιδιότητας, έχουν πρόσβαση στη διαθεσιμότητα των αιθουσών του Παντείου Πανεπιστημίου.

 Από την παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά: 

http://roombookings.panteion.gr/#/login

 

Επιλέγοντας το «Ενημερώσου για το πρόγραμμα» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια ορίζετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε, επιλέγετε τις μέρες της εβδομάδας που σας ενδιαφέρουν ή Έπιλ.όλων (κίτρινο κουμπί) και έπειτα στην «Επιλογή Αίθουσας» κάνετε κλικ στις αίθουσες που σας ενδιαφέρουν ή στον μπλε αστερίσκο για επιλογή όλων των αιθουσών.

 

Πατώντας το κουμπί «Έλεγχος για τις επιλεγμένες ΑΙΘΟΥΣΕΣ» σας εμφανίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα των επιλεγμένων αιθουσών για τις μέρες και το χρονικό διάστημα που ζητήσατε παραπάνω.

 

Με κλικ στο κουμπί «Αρχικοποίηση» μπορείτε εκ νέου να κάνετε τη διαδικασία για να ζητήσετε κάποια άλλη διαθεσιμότητα.

 

 

 2. Κράτηση

Για να γίνει κράτηση αίθουσας, οι διδάσκοντες πρέπει να απευθυνθούν στις γραμματείες των τμημάτων τους, ενώ οποιοσδήποτε άλλος θα πρέπει να πάρει έγκριση από τη Σύγκλητο αφού πρώτα έχει υποβάλλει τη σχετική αίτηση στο γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου.

  

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να συμβουλευτείτε:

τον οδηγό που βρίσκεται στο κάτωθι link:

 

https://rooms-guide.panteion.gr/Panteios_System_Manual_v1.0.pdf

ή το παρακάτω video:

 https://rooms-guide.panteion.gr/story_html5.html