Υποστήριξη χρηστών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

Το Πάντειο Πανεπιστημίο στην διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COV-19 διαμόρφωσε και συνεχίζει να διαμορφώνει κατάλληλα την εκπαιδευτική λειτουργία του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 Με την χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο για την διεξαγωγή εξ αποστάσεων μαθημάτων θεωρούνται αυτόματα αποδεκτοί οι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ της υπηρεσίας και του σχετικού υλικού.

 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝγνώμη και καθοδήγηση από την υπεύθυνο προστασίας δεδομένων  του Παντείου

 

Για να μεταβείτε στη νέα ανανεωμένη σελίδα υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

με οδηγίες ξεχωριστά για καθηγητές/φοιτητές και ανά εργαλείο χρήσης, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 

1. Ηλεκτρονικές διαλέξεις - Skype for Business

 

- ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Oι οδηγίες αφορούν τη δημιουργία διαλέξεων με ανοιχτή πρόσβαση

α. Προγραμματισμός - Επεξεργασία προγραμματισμού διασκέψεων (Web Scheduler)

Οδηγίες - διδάσκοντες (pdf) - Άμεση μετάβαση στην ιστοσελίδα διαχείρισης διασκέψεων

β. Διεξαγωγή διασκέψεων μέσω Web App

Οδηγίες - διδάσκοντες (pdf)

γ. επεξηγηματικό βίντεο με τις παραπάνω οδηγίες για εγκατάσταση και χρήση - από τον Δρ. Σ. Πολυμέρη  

δ. Συχνές ερωτήσεις - διδάσκοντες

  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Oι οδηγίες αφορούν διαλέξεις με ανοιχτή πρόσβαση.
Αν ζητηθεί email, δείτε την σχετική ερώτηση στις Συχνές ερωτήσεις

 

α. Παρακολούθηση διασκέψεων μέσω κινητού

Οδηγίες - φοιτητές (pdf)
Students (english version): join Skype for Business meetings - mobile phone (pdf)
 

β. Παρακολούθηση διασκέψεων μέσω Windows

Οδηγίες - φοιτητές (pdf)
Students (english version): join Skype for Business meetings - MS Windows (pdf)
 

γ. Οδηγίες βίντεο - Παρακολούθηση Μαθημάτων μέσω ΗΥ και Κινητού - από τον Δρ. Σ. Πολυμέρη

δ. Συχνές ερωτήσειςφοιτητές
Students (english version): Frequently Asked Questions
 

 

2. Ηλεκτρονικές διαλέξεις - MS Teams

- ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Oι οδηγίες αφορούν τη δημιουργία διαλέξεων με ανοιχτή πρόσβαση

α. Προγραμματισμός -Διεξαγωγή διασκέψεων με επισκέπτες - ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ)

Οδηγίες - διδάσκοντες (pdf)

β. Προγραμματισμός - Διεξαγωγή διασκέψεων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ (ΟΧΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ )

Οδηγίες - συμμετέχοντες (pdf)

γ. Συχνές ερωτήσεις - διδάσκοντες

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Oι οδηγίες αφορούν διαλέξεις με ανοιχτή πρόσβαση.
Αν ζητηθεί email, δείτε την σχετική ερώτηση στις Συχνές ερωτήσεις

 

α. Παρακολούθηση διασκέψεων μέσω κινητού

Οδηγίες για φοιτητές (pdf)
Students (english version): join MS Teams meetings - mobile phone (pdf)
 

β. Παρακολούθηση διασκέψεων μέσω υπολογιστή

Οδηγίες για φοιτητές (pdf
Students (english version): join MS Teams - MS Windows (pdf)

 

γ. Συχνές ερωτήσεις - φοιτητές
Students (english version): Frequently Asked Questions

 

 

3. Emails για υποστήριξη χρηστών 

 

Για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη χρήση του Skype for Business (καθηγητές και φοιτητές): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη χρήση του MS TEAMS (καθηγητές, προσωπικό και φοιτητές): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Συνίσταται να φροντίσετε ώστε η διατύπωση της εκάστοτε απορίας σας να είναι όσο σαφέστερη γίνεται, ώστε να είναι ταχύτερος ο εντοπισμός του προβλήματος και ακολούθως η εφαρμογή της λύσης. Είναι επίσης απαραίτητο να αναφέρετε την ιδιότητά σας στο Πάντειο όταν στέλνετε από μη παντειακό ηλεκτρονικό λογαριασμό, διαφορετικά δεν θα είμαστε σε θέση να σας κατευθύνουμε σωστά. 

*ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ*: γίνεται θερμή παράκληση να απευθύνεστε στην υποστήριξη χρηστών μόνο μετά που θα έχετε εξαντλήσει τα ακόλουθα:

- κατέβασμα και μελέτη των οδηγιών που έχουν επισυναφθεί στην τρέχουσα σελίδ
α
- έμπρακτη δοκιμή του προγράμματος και των εφαρμογών το
υ
- αναζήτηση αποριών στο google (προφανώς προαιρετική παράκληση αλλά συχνά πολύ καρποφόρα)

μόνο για μέλη ΔΕΠ: να έχετε ήδη απευθυνθεί στο μέλος που έχει οριστεί από τον Πρόεδρο του τμήματος ως αρμόδιος


Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι οι απαντήσεις στις εκάστοτε απορίες θα δίνονται στον ταχύτερο επιτρεπτό χρόνο.


Απορίες που απευθύνονται σε προσωπικούς λογαριασμούς email των τεχνικών, όπως επίσης που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης, ενδέχεται να απαντηθούν με σημαντική καθυστέρηση.