Επικοινωνία

Προσωπικό Μηχανοργάνωσης Παντείου Πανεπιστημίου

 

Διευθυντής                                                                                                             fax : 2109201470

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Βασίλης Μούκας

 

2109201478

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τμήμα Εκμετάλλευσης Εφαρμογών

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Θεοφάνης Παναγάκος

210920-1466

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαρία Τσιτουρίδου

210920-1479

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κατερίνα Πανοπούλου

210920-1482

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαρία Καρζή

210920-1481

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τμήμα Μελέτης και Σχεδιασμού

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Παναγιώτης Αρφάνης

 

210920-1475

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πέτρος Κιούκης

 

210920-1476

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γιώτα Ανδρινοπούλου

 

210920-1473

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων Η/Υ

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Βαλεντίνη Γρηγοριάδου

210920-1462

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Παναγιώτης Ζούδιαρης

210920-1461

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χάρης Μάος

210920-1166 - 1467

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.