• .

  • .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

FAQs

Windows Updates

Υπάρχει ένας εύκολος και δωρεάν τρόπος για την ενίσχυση της ασφάλειας και την ομαλή εκτέλεση του υπολογιστή σας. Ονομάζεται Windows Update. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το ενεργοποιήσετε και θα λάβετε αυτόματα τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και άλλες σημαντικές ενημερώσεις από τη Microsoft.

Έλεγχος ρυθμίσεων

Η ρύθμιση του Windows Update είναι απλή: Απλά μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Microsoft Update. Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει την αυτόματη ενημέρωση, το Windows Update θα ανοίξει στον Πίνακα Ελέγχου εμφανίζοντας την κατάσταση ενημέρωσης. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένο, θα καθοδηγηθείτε στη διαδικασία ενεργοποίησής του. Στη συνέχεια, όλες οι τελευταίες βελτιώσεις ασφαλείας και απόδοσης θα εγκατασταθούν γρήγορα και αξιόπιστα στον υπολογιστή σας.

 

Είναι (κυρίως) αυτόματο

Όταν ενεργοποιείτε την αυτόματη ενημέρωση, πραγματοποιείται λήψη και εγκατάσταση των περισσότερων ενημερώσεων χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια. Αλλά, ορισμένες φορές, το Windows Update χρειάζεται τη συμβολή σας κατά τη διάρκεια μιας εγκατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση, θα δείτε μια ειδοποίηση στην περιοχή ειδοποιήσεων που βρίσκεται στα δεξιά της γραμμής εργασιών. Φροντίστε να κάνετε κλικ σε αυτήν. Εάν δεν ανταποκριθείτε σε μια ειδοποίηση του Windows Update, ο υπολογιστής μπορεί στο τέλος να παραλείψει μια σημαντική λήψη.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την αυτόματη ενημέρωση, αλλά σε αντίθετη περίπτωση, φροντίστε να εκτελείτε έλεγχο για ενημερώσεις τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

 οδηγίες εδώ

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m