• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2022 - noc panteion by xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

FAQs

Skype for Business Web Scheduler

 οι οδηγίες σε αρχείο pdf

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες Skype συσκέψεις, να αλλάξετε τις υπάρχουσες και να μοιράσετε συνδέσμους (προσκλήσεις) σε διασκέψεις σας, είτε προς επισκέπτες (guest/φοιτητές) είτε προς άτομα που ήδη έχουν λογαριασμό του είδους <ονομα>@panteion.gr.

Μεταβείτε από laptop ή pc στη διεύθυνση https://SCHED.Lync.com και συνδεθείτε με τα στοιχεία του email λογαριασμού σας στο Πάντειο.

Προσοχή: την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε χρειάζεται να αρχικοποιηθεί το περιβάλλον εργασίας, και η αναμονή για ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και μερικές ώρες. Είναι απαραίτητο αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί εκ των προτέρων, πολύ πριν την πρώτη διάλεξη.

 Όταν ολοκληρωθεί (άπαξ) η απάνω διαδικασία, ο καθηγητής μπορεί να συνδεθεί και να προγραμματίσει διασκέψεις απρόσκοπτα.

 

Δημιουργία διάσκεψης

 

Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στο Web Scheduler, μεταφέρεστε απευθείας στη σελίδα "Νέα σύσκεψη".

Στο παράδειγμα που ακολουθεί ο χρήστης διδάσκων,  είναι ο teacher_Panteio

 

 

 

Συμπληρώνετε το παράθυρο της νέας σύσκεψης ως ακολούθως:

 

 1. Εισάγετε τίτλο εκδήλωσης (π.χ. "Πληροφορική - 18/3/2020') για τη διάλεξή σας.

 2. Αφήνετε ως τοποθεσία της διάλεξης Skype πρόσκληση (Skype call).

 3. Αφήνετε κενό το πεδίο Μήνυμα και ορίστε ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης.

 4. Αφήνετε κενό το πεδίο Συμμετέχοντες και ήχος.

 5. Μην τσεκάρετε το κουμπί Έλεγχος ονομάτων.

 6. Στα πεδία Ποια άτομα παρακάμπτουν το χώρο αναμονής και Ποιος είναι παρουσιαστής; συστήνεται να εισάγετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (Όλοι, ακόμα και ... - Άτομα από την εταιρεία μου).Στο πεδίο παρουσιαστής μπορείτε επίσης να επιλέξετε Μόνο ο διοργανωτής, αν θα είστε ο αποκλειστικός διδάσκων, ή και Άτομα που επιλέγω, αν θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα σε κάποιον άλλον να είναι ο παρουσιαστής (π.χ. βοηθός). Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνετε το/τα emails των ατόμων που επιλέγετε, χωρισμένα με ερωτηματικό (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 1. Μην τσεκάρετε το πλαίσιο Τα άτομα που καλούν μέσω τηλεφώνου θα παρακάμπτουν ...

 

 1. Επιλέγετε Αποθήκευση.

  Μετά την αποθήκευση θα μεταβείτε σε ένα ενδιάμεσο παράθυρο επιβεβαίωσης

 

 

Σε αυτήν την σελίδα εμφανίζονται δύο σύνδεσμοι:

 • ο πρώτος ο σύνδεσμος της διάσκεψης (αν και μπορείτε να τον αντιγράψετε κι από δω, προτείνεται να τον αντιγράψετε από την αμέσως επόμενη σελίδα)

 • ο δεύτερος ο σύνδεσμος "Πρώτη διάσκεψη Skype;" είναι παραπομπή σε οδηγίες της εταιρίας για την χρήση της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως οι οδηγίες είναι μεταφρασμένες στα Ελληνικά από αυτόματο μεταφραστή, χωρίς μεγάλη συνοχή, και περιλαμβάνουν περιπτώσεις που ως επί το πλείστων δεν είναι χρήσιμες στην περίπτωση του Παντείου.

Κλείνετε το ενδιάμεσο παράθυρο για συνέχεια.

 

 

Από την συνοπτική σελίδα "Οι συσκέψεις μου", αντιγράψτε την "Σύνδεση σύσκεψης" (Meeting link) που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας, κάτω από την επικεφαλίδα "Πληροφορίες συμμετοχής" [με κόκκινο βέλος στην εικόνα] και κοινοποιήστε τις πληροφορίες της διάσκεψης στη σχετική ιστοσελίδα στο e-class ή/και στην Γραμματεία του Τμήματος για ανάρτηση, χωρίς να στείλετε τον σύνδεσμο στα mails των φοιτητών.

Η προετοιμασία για την συγκεκριμένη διάσκεψη τελείωσε.

Μπορείτε να προγραμματίσετε άλλες διασκέψεις ή να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή.

Πριν την έναρξη ελέγξτε την απόδοση του μικροφώνου των ηχείων σας και της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε καλωδιακή σύνδεση για μεγαλύτερη απόδοση.

Για να αποφευχθεί η χρονική αλληλοεπικάλυψη διαλέξεων συστήνεται, οι διαλέξεις να προγραμματιστούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο για το εξάμηνο πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε Τμήματος.

 

οι οδηγίες σε αρχείο pdf

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m