• .

  • .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

FAQs

Συχνές ερωτήσεις για τη χρήση MS Teams - Φοιτητές/συμμετέχοντες/επισκέπτες

 

Δεν έχω παντειακό email

Για να συμμετέχετε στις τηλεδιασκέψεις δεν χρειάζεται να έχετε παντειακό email. Οι προπτυχιακοί φοιτητές προβλέπεται να αποκτήσουν ιδρυματικό email με το νέο εξάμηνο.

 

Ποιό email θα εισάγω να παρακολουθήσω την τηλεδιάσκεψη;

Ανάλογα τον τρόπο που ο καθηγητής έχει δημιουργήσει την ομάδα φοιτητών του μαθήματος και τα links των διασκέψεων:
 
1. Η διάσκεψη έχει σχεδιαστεί ως δημόσια: με την επιλογή του link που δίνεται από τον διδάσκοντα η παρακολούθηση - συμμετοχή είναι αυτόματη και δεν χρειάζεται καμία ταυτοποίηση.
 
2. Η διάσκεψη έχει σχεδιαστεί για κλειστή ομάδα, με χρήση των emails των φοιτητών στο eclass: θα εισάγετε το email που έχετε δηλώσει στο eclass (εκείνο όπου παραλάβατε την ειδοποίηση της διάσκεψης) και είτε θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό σας, είτε θα παραλάβετε στο ίδιο email έναν αριθμητικό κωδικό που θα εισάγετε στο πλαίσιο που θα παρουσιαστεί [σημείωση: μπορεί το email που περιέχει τον κωδικό να καταλήξει στο φάκελο spam]. Στη συνέχεια θα επιλέξετε "PANTEION UNIVERSITY - Eπισκέπτης" και θα έχετε πρόσβαση σε κάθε ομάδα στην οποία σας έχουν προσθέσει οι καθηγητές. Οι παρούσες οδηγίες είναι ενδεικτικές, γιατί υπάρχει περίπτωση η ομάδα να δημιουργήθηκε άλλη μέθοδο. Επικοινωνήστε απευθείας με τον διδάσκοντα.
 
 

- Όταν πατάμε το λινκ που μας δόθηκε από τον διδάσκοντα, το email δεν γίνεται δεκτό, και μας ζητείται να συνδεθούμε με παντειακή email διεύθυνση. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;

Αυτό σημαίνει ότι το link έχει δημιουργηθεί με βάση άλλες οδηγίες (π.χ. για εσωτερικό προσωπικό). Ειδοποιήστε τον διδάσκοντα για το πρόβλημα (οι κατάλληλες οδηγίες βρίσκονται εδώ) .

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν δεν βρείτε την απάντηση στην απορία ή το πρόβλημά σας, μπορείτε να απευθύνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.με την παράκληση να τηρηθούν οι συστάσεις που αναφέρονται στην σελίδα με τις οδηγίες, στην παράγραφο "Email για υποστήριξη χρηστών".

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m