Ανακοινώσεις

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Με την από 19/3/2020 απόφαση της Συγκλήτου, η Δ/νση Μηχανοργάνωσης ανέλαβε την υποχρέωση να παρέχει οδηγίες και υποστήριξη που αφορούν στην πιο άμεσα εφαρμόσιμη και εύχρηστη λειτουργία δυο εργαλείων (Skype for Business και MSTeams), ώστε να επιτευχθεί η άμεση υλοποίηση των ηλεκτρονικών διαλέξεων.

Παρακολουθώντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται, δημιουργείται η ανάγκη να επισημάνουμε τα κάτωθι:

Λύση: Ο/Η διδάσκων/ουσα για να συμμετάσχει στη διάλεξη που έχει δημιουργήσει, πρέπει να έχει κάνει είσοδο με τα στοιχεία του email λογαριασμού στο Πάντειο, διαφορετικά αντιμετωπίζεται ως επισκέπτης. Ακολουθεί υπενθύμιση των οδηγιών αντίστοιχα για Skype forBusiness και MS Teams.

Λύση: Αν ο/η διδάσκων/ουσα δημιουργεί τον σύνδεσμο που στέλνει στους φοιτητές με διαφορετικό τρόπο από τις οδηγίες που βρίσκονται στην εδώ ιστοσελίδα, θα πρέπει να ενημερώνει και τους φοιτητές για τον τρόπο συμμετοχής. (παραδείγματα κλειστών ομάδων: ιδιωτική σύσκεψη, χρήση κωδικού, χρήση πρόσκλησης κ.α.).

Κάποιες ενδεικτικές οδηγίες-απαντήσεις υπάρχουν ήδη στις «Συχνές ερωτήσεις».

Λύση: Θα πρέπει να ελέγξετε τις επιλογές ασφαλείας στονbrowser που χρησιμοποιείτε. Οδηγίες θα βρείτε στην «Υποστήριξη Χρηστών» της ιστοσελίδας της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης, συγκεκριμένα εδώ.

Λύση: θα πρέπει να γίνεται η εγκατάσταση ανάλογα με τον τύπο των Windows του υπολογιστή (64bit ή 32bit). Η επιλογή φαίνεται στην κάτωθι εικόνα:
 


Λύση: Είναι σημαντικό οι φοιτητές να λαμβάνουν από τον/την διδάσκοντα/ουσα, το σύνδεσμο της διάλεξης και όχι το σύνδεσμο συμμετοχής σε ομάδα. Είναι διαφορετικός ο σύνδεσμος που προκύπτει από πρόσθεση (φοιτητή ως επισκέπτη) σε μια ομάδα και διαφορετικός ο σύνδεσμος που προκύπτει για την πρόσκληση(μέσω του ημερολογίου) σε διάσκεψη της συγκεκριμένης ομάδας/κανάλι.

Τονίζεται όμως ότι εφόσον ο διδάσκων παραμετροποιήσει τη διάλεξη  με διαφορετικό τρόπο από εκείνο που περιγράφεται στις επίσημες οδηγίες, θα πρέπει να πληροφορήσει τους φοιτητές του για τον τρόπο που παραμετροποίησε την διάσκεψη και τις τεχνικές οδηγίες για να την παρακολουθήσουν.

Τονίζεται επίσης ότι η ομάδα τεχνικής υποστήριξης, δεν έχει την πληροφόρηση του τρόπου δημιουργίας της σύσκεψης, και δεν έχει πρόσβαση στην παραμετροποίηση των ποικίλων ειδών κλειστών ομάδων που μπορούν να δημιουργηθούν στις δυο εφαρμογές, οπότε είναι αδύνατο να καθοδηγήσει σωστά τους φοιτητές που απευθύνονται στην αντίστοιχη υποστήριξη γιαSkype for Business και MSTeams:

noc.skype@panteion.g

noc.teams@panteion.gr