• .

 • .

 • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

 • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ανακοινώσεις

Επαναλειτουργία της πλατφόρμας openeclass

 

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση σε υλικό και λογισμικό της ασύγχρονης πλατφόρμας openeclass.panteion.gr και είναι έτοιμη για χρήση.

Ακολουθούν οδηγίες όπως έχουν δημιουργηθεί και δίνονται από την ομάδα ανάπτυξης της πλατφόρμας openedclass (ομάδα Τηλεκπαίδευσης ) του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet).

 

Εγχειρίδια στα κάτωθι links:

ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥTH

ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

 

Οδηγίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες στα κάτωθι links:

Υποσύστημα «Ασκήσεις»

Υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής

Χρήση του Ενσωματωμένου Κειμενογράφου

Συντάκτης μαθηματικών παραστάσεων PhpMathPublisher

PhpMathPublisher : help

 

Επίσης είναι αναρτημένα από την ομάδα ανάπτυξης τα παρακάτω βοηθητικά videos:

Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων

Δημιουργία  Βαθμολογίου 

 

Ενημέρωση για την υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής

Το turnitin μπορεί να ελέγξει για λογοκλοπή διάφορους τύπους αρχείων όπως:

 • Microsoft Word® (.doc/.docx)
 • PDF
 • Microsoft PowerPoint® (.pptx, .ppt, .ppsx, and .pps)
 • OpenOffice Text (.odt)
 • Rich text format (.rtf)
 • Plain text (.txt)
 • HTML

 

Το turnitin ΔΕΝ μπορεί να ελέγξει για λογοκλοπή:

 • εικόνες ή σκαναρισμένα αρχεία
 • αρχεία μεγαλύτερα των 40 ΜΒ
 • αρχεία με λιγότερες από 20 λέξεις
 • αρχεία με πάνω από 400 σελίδες
 • αρχεία Microsoft Word 2007 macros-enabled .docm files
 • αρχεία που προστατεύονται με κωδικό (Password protected files)
 • αρχεία τύπου .doc τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το OpenOffice, καθώς δεν είναι 100% ισοδύναμο με το Microsoft Word

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m