• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2021 - noc panteion by xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ανακοινώσεις

Οδηγίες για καθηγητές/τριες - εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

 

Διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση

Το παραπάνω link-βίντεο,του Καθ. του Π. Πατρών Ν Αβούρη, αφορά σε θέμα οργάνωσης Τηλεμετάδοσης Μαθημάτων

και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

 

Ηλεκτρονικές διαλέξεις - MS Teams

Oι οδηγίες αφορούν τη δημιουργία διαλέξεων με ανοιχτή πρόσβαση

Προγραμματισμός -Διεξαγωγή διασκέψεων με επισκέπτες/τριες - ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προγραμματισμός - Διεξαγωγή διασκέψεων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Συχνές ερωτήσεις 

Δημιουργία διαλέξεων με πρόσκληση και άδεια συμμετοχής

MS Teams για όλες τις συσκευές

Ρυθμίσεις συμμετεχόντων/ουσών - Ρόλοι, σε μια σύσκεψη στο Teams 

Ρύθμιση προτιμήσεων  καναλιού MS-Teams

επεξηγηματικό βίντεο Βασικές Οδηγίες για τη Χρήση του MS Teams και ανακοίνωση του link στο openeclass - από τον Δρ. Σ. Πολυμέρη 

επεξηγηματικό βίντεο Οδηγίες για τη λήψη των mails από το openeclass και εισαγωγή στο MS Teams - από τον Δρ. Σ. Πολυμέρη 

Δημιουργία μαθήματος με τα ιδρυματικά mails των φοιτητών/τριών

 

Μαθήματα με χρήση της πλατφόρμας Openeclass

Εαρινό Εξάμηνο 2021 - Οδηγίες - ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Open eClass

Ενημερωτικό βίντεο για τη χρήση του eclass σε εξ αποστάσεως εξετάσεις
 

MAIL - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Προγράμματα περιήγησης που προτείνονται για είσοδο στην πλατφόρμα openeclass είναι: Chrome, Firefox

Πιθανή ασυμβατότητα: με Internet Explorer 11 και κάτω και με παλιά έκδοση του Microsoft Edge, Safari

Οδηγίες δημιουργίας ενός νέου μαθήματος στο eclass, εκπαιδευτικό βίντεο του Καθ. του Π. Πατρών Ν Αβούρη

Οδηγίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες στα κάτωθι links:

Υποσύστημα «Ασκήσεις»

Οδηγίες προσωρινής αποθήκευσης ασκήσεων στο Open eClass

Υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής

Χρήση του Ενσωματωμένου Κειμενογράφου

Συντάκτης μαθηματικών παραστάσεων PhpMathPublisher

PhpMathPublisher : help

Επίσης είναι αναρτημένα από την ομάδα ανάπτυξης τα παρακάτω βοηθητικά videos:

Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων

Δημιουργία  Βαθμολογίου 

 

BigBlueButton (BBB)

ΟΔΗΓΙΕΣ για τη χρήση της πλατφόρμας BigBlueButton (BBB) 

turnitin

Ενημέρωση για την υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής

Το turnitin μπορεί να ελέγξει για λογοκλοπή διάφορους τύπους αρχείων όπως:

 • Microsoft Word (.doc/.docx)
 • PDF
 • Microsoft PowerPoint (.pptx, .ppt, .ppsx, and .pps)
 • OpenOffice Text (.odt)
 • Rich text format (.rtf)
 • Plain text (.txt)
 • HTML

Το turnitin ΔΕΝ μπορεί να ελέγξει για λογοκλοπή:

 • εικόνες ή σκαναρισμένα αρχεία
 • αρχεία μεγαλύτερα των 40 ΜΒ
 • αρχεία με λιγότερες από 20 λέξεις
 • αρχεία με πάνω από 400 σελίδες
 • αρχεία Microsoft Word 2007 macros-enabled .docm files
 • αρχεία που προστατεύονται με κωδικό (Password protected files)
 • αρχεία τύπου .doc τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το OpenOffice, καθώς δεν είναι 100% ισοδύναμο με το Microsoft Word

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.  ΟΔΗΓΙΕΣ

3.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (κάμερες - λίστες διανομής)

5.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ

6.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7. Tutnitin Error - υπηρεσία λογοκλοπής 

8.  Πρόβλημα με την εγκατάσταση του Skype για επιχειρήσεις Web App

9.  Πώς Δημιουργώ Online Ερωτηματολόγιο

10. ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

 

Ηλεκτρονικές διαλέξεις - Skype for Business.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Λειτουργούν μόνο οι ήδη δημιουργημένοι σύνδεσμοι.

Oι οδηγίες αφορούν τη δημιουργία διαλέξεων με ανοιχτή πρόσβαση

Προγραμματισμός - Επεξεργασία προγραμματισμού διασκέψεων (Web Scheduler)

Διεξαγωγή διασκέψεων μέσω Web App

Συχνές ερωτήσεις

επεξηγηματικό βίντεο με τις παραπάνω οδηγίες για εγκατάσταση και χρήση - από τον Δρ. Σ. Πολυμέρη  

Δημιουργία διάλεξης με το skype for business, εκπαιδευτικό βίντεο του Καθ. του Π. Πατρών Ν Αβούρη

Διδασκαλία με Skype for Businessεκπαιδευτικό βίντεο του Καθ. του Π. Πατρών Ν Αβούρη

Δημιουργία διαλέξεων με πρόσκληση και άδεια συμμετοχής - SfB

Ορισμός συμμετέχοντα ως παρουσιαστή στο Skype for Business κατά τη δημιουργία μιας τηλεδιάσκεψης

Εγγραφή και αναπαραγωγή Skype for Business 

Λειτουργίες των εφαρμογών Skype for Business και Skype for Business Web App

Πλατφόρμες και browsers που υποστηρίζουν το Skype for Business Web App

 


  

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m