• .

  • .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ανακοινώσεις

Πρόσβαση στην πλατφόρμα eClass - Ενημέρωση Φοιτητών

 

Α. Πρόσβαση στην πλατφόρμα eClass

1. Οι πρωτοετείς φοιτητές του πανεπιστημίου μπορούν να κάνουν εγγραφή στο eClass ως εξής:

 

1.1.Στο σύνδεσμο https://openeclass.panteion.gr

› ΕΙΣΟΔΟΣ › χρησιμοποιείτε τους κωδικούς UREGISTER

 › ενημερώνετε και επιβεβαιώνετε στο προφίλ την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)

 1.2. Για τα μαθήματα του Τμήματός σας:

 › κάνετε εγγραφή στα μαθήματα που θα δηλώσετε › Εγγραφή σε Μάθημα

› στα ΚΛΕΙΣΤΑ μαθήματα του Τμήματός σας στέλνετε αίτημα, το οποίο θα αποδεχθεί ο διδάσκων

 1.2.1 Για τα μαθήματα άλλων Τμημάτων (ΜΕΤ)

κάνετε εγγραφή με τον ίδιο τρόπο, όπως και στα μαθήματα του Τμήματός σας.

 

2. Οι φοιτητές ΔΟΑΤΑΠ

Οι φοιτητές ΔΟΑΤΑΠ είναι απαραίτητο να στείλουν αίτημα στο helpdesk του τμήματός τους με τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν. Θα τους αποσταλούν κωδικοί για την πρόσβασή τους στο eclass στο προσωπικό τους email.

 Για την πρόσβαση τους πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: https://openeclass.panteion.gr

-- Σύνδεση με Credentials – Προσωπικοί κωδικοί.

 

3. Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (μετεγγραφές, κλπ) μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα τα οποία ο διδάσκων έχει Ανοικτή την Πρόσβαση. Για την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να αποκτήσουν κωδικούς Uregister έτσι ώστε να μπορούν να εγγραφούν στο eClass.

 

4. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα eClass, όταν αποκτήσουν τους κωδικούς Uregister. Έως τότε μπορούν να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

 

5. Οι φοιτητές με κωδικούς UREGISTER (δευτεροετείς, κλπ) μπορούν να κάνουν εγγραφή στα μαθήματα τα οποία θα δηλώσουν στις Δηλώσεις Μαθημάτων.

 

Β. Ενημέρωση Φοιτητών

 

Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται τακτικά κυρίως μέσω:

- Των ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες των τμημάτων τους

- Των ανακοινώσεων των μαθημάτων στην πλατφόρμα του openeclass

- Tων ανακοινώσεων σπουδών στην κεντρική σελίδα του Παντείου

- Με την ανάρτηση της ανακοίνωσης θεωρείται ότι ο φοιτητής έλαβε γνώση, και γι΄ αυτό στην πλατφόρμα openeclass δε θα γίνεται χρήση της αποστολής των ανακοινώσεων στις διευθύνσεις των εγγεγραμμένων φοιτητών

- Ενημερώνονται και ακολουθούν τις Οδηγίες του Διδάσκοντα που έχει αναρτήσει στο μάθημά του.

 

Γ. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι φοιτητές προτείνεται να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα OpeneClass με τα Προγράμματα περιήγησης Chrome και Firefox.

Πιθανή ασυμβατότητα μπορεί να συμβεί με τα: Internet Explorer 11 και κάτω και με παλιά έκδοση του Microsoft Edge, Safari

Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο στο https://docs.openeclass.org/el/student

 

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθύνεστε :

Για τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για τη Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για τη Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m