Ανακοινώσεις

Σάββατο 23/1/2021, προγραμματισμένη διακοπή σύνδεσης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου

 

Το Σάββατο 23/1/2021 από το πρωί 08.00 μέχρι απόγευμα  18.00 θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS),

στο κεντρικό computer room του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνει διακοπή λειτουργίας του δικτύου και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.