• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2021 - noc panteion by xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ προς τις/ους φοιτήτριες/ές για την Εξεταστική του Χειμερινού Εξαμήνου 2021

 

Οι φοιτήτριες/τητές οφείλουν : 

 1. να έχουν δηλώσει το  μάθημα (στο https://foit.panteion.gr/declare/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdeclare%2fDefault.aspx ) σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματός τους
 2. να έχουν εγγραφεί στο ίδιο μάθημα και στην πλατφόρμα του OpeneClass
 3. να ενημερώνονται από τις Ανακοινώσεις που αναρτούν στο  μάθημα οι διδάσκοντες
 4. να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα Εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματός τους.
 5. να έχουν ενεργοποιήσει το Παντειακό τους email (https://noc.panteion.gr/d/149-email-edu-panteion-gr) γιατί εκεί δέχονται τις Ανακοινώσεις και τα Μηνύματα μέσω OpeneClass.

Α.  Πρόσβαση στην πλατφόρμα OpeneClass

Για την είσοδο στην πλατφόρμα OpeneClass, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 1. στο URL: https://openeclass.panteion.gr
 2. ΕΙΣΟΔΟΣ
 3. Χρησιμοποιείτε τους κωδικούς Uregister (https://noc.panteion.gr/images/a/uregister.pdf)

 

Β.  Ενημέρωση Φοιτητών

Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται τακτικά κυρίως μέσω:

 • Των ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες των τμημάτων τους
 • Των ανακοινώσεων των μαθημάτων στην πλατφόρμα του OpeneClass
 • Των ανακοινώσεων σπουδών στην κεντρική σελίδα του Παντείου

Όπου:

 • Με την ανάρτηση της ανακοίνωσης θεωρείται ότι ο φοιτητής έλαβε γνώση.
 • Ενημερώνονται και ακολουθούν τις Οδηγίες του Διδάσκοντα που έχει αναρτήσει στο μάθημά του.

 

 Γ.  Για τα μαθήματα που εξετάζονται με το Υποσύστημα ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις μέσω του Υποσυστήματος Ασκήσεις:

Πριν την έναρξη της εξέτασης κάνουμε

 • Είσοδο στην πλατφόρμα (10 λεπτά πριν την έναρξη)
 • Ελέγχουμε τον υπολογιστή, το δίκτυο, το ρεύμα, και
 • Διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες του διδάσκοντα
 • Πατάμε το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ μόνο όταν ολοκληρώσουμε τις απαντήσεις.

 

Δεν πατάμε τα ενεργοποιημένα πλήκτρα που εμφανίζονται στην Άσκηση.

Συγκεκριμένα:

 Με την επιλογή ‘προσωρινή αποθήκευση’ η λειτουργία ‘παγώνει’ την κατάσταση μιας άσκησης σε εξέλιξη.

Το ‘Υποβολή’ το πατάμε με την ολοκλήρωση της εξέτασης και πριν τη λήξη του χρόνου. Διαφορετικά θα υποβληθεί η άσκηση με όσες ερωτήσεις έχετε απαντήσει μέχρι εκείνη την στιγμή και δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε την εξέταση ή να προσπαθήσετε ξανά.

Το Ακύρωση διακόπτει την εξέταση και δεν μας δίνει δικαίωμα να συνεχίσουμε ή να προσπαθήσουμε ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις ασκήσεις που υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Στους χρονικούς περιορισμούς πρέπει να προσέξετε τόσο την ημερομηνία έναρξης και λήξης μιας άσκησης όσο και τον περιορισμό στην διάρκεια εκτέλεσης της (πχ.20 λεπτά διορία).
Έχοντας συμπληρώσει τις ερωτήσεις μιας συγκεκριμένης άσκησης επιλέξτε το πλήκτρο “Υποβολή” για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Δ.  Για τα μαθήματα που εξετάζονται με το Υποσύστημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο Εργασίες ο καθηγητής αναρτά σε αρχείο τα θέματα των εξετάσεων.

Καλό είναι να έχετε ετοιμάσει στον Υπολογιστή σας ένα αρχείο όπου θα αναγράφονται:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Αριθμός Μητρώου

και να το σώσετε.

Το αρχείο με τις απαντήσεις το Υποβάλλετε στο OpeneClass ή ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δόθηκαν.  

Υπάρχει περιορισμός χρόνου και οφείλετε να καταθέσετε τις απαντήσεις πριν τη λήξη του.

Για τους φοιτητές που δεν έχουν Υπολογιστή, δίνεται η δυνατότητα

 • επιστροφής αρχείων πάνω του ενός ως απάντηση. Αφορά τις περιπτώσεις που οι φοιτητές γράφουν σε χαρτί, σκανάρουν τις σελίδες και τις αποστέλλουν.
 • κάνοντας χρήση των δωρεάν apps κινητών τηλεφώνων για σκανάρισμα και η άμεση μετατροπή των αρχείων σε μορφή pdfπριν την αποστολή των εργασιών.

 

 Ε. Τεχνικές προδιαγραφές

Για τους φοιτητές που θα εξεταστούν μέσω της πλατφόρμας OpeneClass  προτείνονται τα Προγράμματα περιήγησης Chrome και  Firefox

Πιθανή ασυμβατότητα μπορεί να συμβεί με τα:  Internet Explorer 11 και κάτω και με παλιά έκδοση του Microsoft Edge, Safari

 

Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο στο https://docs.openeclass.org/el/student

 

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθύνεστε στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m