Accessibility Tools

Βιντεοσκόπηση των διαδικτυακών μαθημάτων - γνώμη και καθοδήγηση από την υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Παντείου

    

Δεν προτείνεται σε πρώτο στάδιο.

Αν είναι αναπόφευκτο να γίνει, χρειάζεται συγκατάθεση του διδάσκοντος και προσήκουσα ενημέρωση των φοιτητών.

H ενημέρωση των φοιτητών θα πρέπει να γίνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν σε ποια µαθήµατα οι κάµερες θα είναι ενεργές, είτε για απευθείας µετάδοση ή για µαγνητοσκόπηση και ανάρτηση πανεπιστηµιακών µαθηµάτων/παραδόσεων στο διαδίκτυο. Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν επιθυµεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του µέσω της ηχογράφησης της φωνής του κατά την υποβολή κάποιου ερωτήµατος στη διάρκεια του µαθήµατος, θα πρέπει να παρέχεται εναλλακτικός τρόπος υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα και να υπάρχει µέριµνα ώστε να µην υπάρξει µετάδοση της φωνής του φοιτητή στο διαδίκτυο. Αυτό για τη µεν απευθείας µετάδοση προϋποθέτει δυνατότητα ανωνυµοποίησης (π.χ. µέσω σίγασης του µικροφώνου ή αλλαγή χροιάς/παραµόρφωση φωνής), προκειµένου να τεθεί το ερώτηµα, ή, για την περίπτωση της ανάρτησης εκ των υστέρων, η δυνατότητα τεχνικής επεξεργασίας  του καταγεγραµµένου υλικού (π.χ. µοντάζ). Ο διδάσκων θα µπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για τη διδακτική διαδικασία, να επαναλάβει ο ίδιος το ερώτηµα που τέθηκε από το φοιτητή.

Επίσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να λαµβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Είναι αυτονόητο ότι τα µέτρα ασφαλείας αυτά, όπως ενδεικτικά π.χ. έλεγχος πρόσβασης στο σύστηµα καταγραφής του βίντεο, κάλυψη των καµερών εκτός ωρών λειτουργίας τους κτλ, θα πρέπει να αποτρέπουν τη χρήση των εν λόγω καµερών για άλλο σκοπό επεξεργασίας, πέραν αυτού που περιγράφηκε ανωτέρω, καθώς και τη µη εξουσιοδοτηµένη επεξεργασία και διάδοση του καταγεγραµµένου υλικού.

Σηµειώνεται ότι είναι σηµαντικό η ενηµέρωση των φοιτητών και οι σχετικές διαδικασίες να είναι καταγεγραµµένες, τόσο αναφορικά µε τα µέτρα ασφάλειας, όσο και οι λοιπές, όπως π.χ. ο τρόπος λήψης και επεξεργασίας του οπτικοακουστικού υλικού πριν την ανάρτηση.

Βλ. σχετικά ΑΠΔΠΧ, Απόφαση 77/2016.

Πολύ πιο αποτελεσματικές θα ήταν ηχογράφηση και ανάρτηση της διάλεξης εκ μέρους του διδάσκοντος, χωρίς συμμετοχή φοιτητών.