Κάθε συσκευή Wi-fi είναι ευάλωτη σε κάποια μορφή αυτής της επίθεσης. Η επίθεση είναι ιδιαίτερα καταλυτική εναντίον του Android 6.0

περισσότερα....

 

Η λειτουργία του eclass αφορούσε μόνο Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στα οποία η πρόσβαση είναι ανοιχτή προς όλους.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο καθηγητή, για να σας ενημερώσει/επιβεβαιώσει αν υπάρχει υλικό στο eclass για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αν το μαθημα είναι κλειδωμένο ο φοιτητής μπορεί να κάνει εγγραφή με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί στον ΕΥΔΟΞΟ και στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων.

http://openeclass.panteion.gr/

Επιλέξτε  "Κωδικοι Ευδοξος Φοιτητη" και στη συνέχεια " Είσοδος"

 

Από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης 

 

 Θα πραγματοποιηθούν εργασίες στον έναν από τους 2 δρομολογητές του ΕΔΕΤ που εξυπηρετούν το Data Center του υπουργείου παιδείας.

 Οι εργασίες και πάλι δεν προβλεπεται να επηρεάσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες παρόλα αυτά ένας κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει.