Accessibility Tools

10home.jpg

Καλώς ορίσατε στο νέο ιστοχώρο
της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης
του

Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

10home.jpg

Καλώς ορίσατε στο νέο ιστοχώρο
της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης
του

Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

 
Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός, ο συντονισμός και η διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, για την υποστήριξη του διοικητικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου, η διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων, η ασφάλειά τους καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ψηφιακή διακυβέρνηση εντός του Πανεπιστημίου, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, την απλούστευση των διαδικασιών. Η συμμετοχή σε αναπτυξιακά /ερευνητικά προγράμματα είτε μέσω των Τμημάτων της Διεύθυνσης είτε μέσω του Πανεπιστημίου με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη των υπηρεσιών, τη διατήρηση του τεχνολογικού χαρακτήρα αιχμής και την αφομοίωση-εμπέδωση τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του.

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.  
 
Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.  

Υποστήριξη προσωπικού για παραλαβή και χρήση των καρτών parking του Πανεπιστημίου

Υποστήριξη προσωπικού στη χρήση της Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου.

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.
Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.
Απ'ευθείας σύνδεση
Image
Δημοφιλή
Έργα σε εξέλιξη (χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Παντείου):

  • Αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου του Παντείου πανεπιστημίου και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ, προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών - στο πλαίσιο του ΥΕ8, Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 
  • Αναβάθμιση δικτύου WIFI του Παντείου, προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης - στο πλαίσιο του ΥΕ2, Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 
  • Voip τηλεφωνία - στο πλαίσιο του ΥΕ3, Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
  • Υπηρεσίες αρωγής υποστήριξης - στο πλαίσιο του ΥΕ6, Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
  • Ένταξη του Παντείου Πανεπιστημίου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
  • Συμμετοχή του Παντείου στην υπηρεσία eDiplomas
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Image
Βιντεοσκόπηση των διαδικτυακών μαθημάτων
Γνώμη και καθοδήγηση από DPO του Παντείου

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Παντείου Πανεπιστημίου
(ΦΕΚ 667/Β/22-02-2021, άρθρο 121):

 Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.4.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023
Προς τις υπηρεσίες της Δ/νσης
Προς τις υπηρεσίες της Δ/νσης
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Ενημέρωση
Ενημέρωση