• .

  • .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2019 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Articles

IBM SPSS Statistics

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο διαθέτει σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας IBM SPSS Statistics.

Η σύμβαση μεταξύ SPSS & Πάντειο  ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

Οι χρήστες συμμορφώνονται απαραίτητα με τους όρους του Συμβολαίου που έχει συμφωνηθεί με την SPSS και είναι άμεσα υπόλογοι για την νόμιμη χρήση του.

Για την εγκατάσταση του λογισμικού απαιτούνται κλειδιά εγκατάστασης, τα οποία μπορείτε να παραλάβετε από τη Διεύθυνση της Μηχανοργάνωσης.

 

Μπορείτε  να κατεβάσετε το SPSS Statistics 25: 

 Windows

IBM SPSS Statistics Client 32-bit 25.0 Microsoft Windows Multilingual

IBM SPSS Statistics Client 64-bit 25.0 Microsoft Windows Multilingual

IBM SPSS Statistics Diagnostic Utility 25.0 Microsoft Windows Multilingual

IBM SPSS Statistics Server 25 Documentation

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση 25 για MAC :

IBM SPSS Statistics Client 25.0 Mac OS Multilingual

IBM SPSS Statistics Client 25.0 Mac OS Silent Multilingual

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση 25 για Linux :

IBM SPSS Statistics Client 25.0 Linux x86-64 Multilingual

IBM SPSS Statistics Client 25.0 Linux x86-64 Multilingual (ISO version)

 

IBM SPSS Statistics Server 25.0 Linux x86-64 Multilingual

IBM SPSS Statistics Server Documentation 25.0 English

 Τεχνική Υποστήριξη στο τηλέφωνο : 00441494917807 Χωρίς Χρέωση από σταθερό τηλέφωνο.

 

Μπορείτε  να κατεβάσετε το SPSS 24 :

για SPSS 24 WIN_32

για SPSS 24 WIN_64 

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση 24 για MAC :

SPSS 24

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση 24 για Linux :

SPSS 24

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IBM SPSS

Οι οδηγίες είναι για την έκδοση 22 αλλά είναι ακριβώς ίδιες με την 23 και 24.

 

Το 24.0-IM-S24STATC-WIN64-FP001 είναι το FixPack1 του Statistics και η εγκατάσταση του γίνεται μετά από την βασική εγκατάσταση.

Όσον αφορά το  SPSS_Stats_NetPlugIn_24_win64, είναι plugin για .NET .

 

Ανανέωση κωδικών στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις

 

 

 

Μπορείτε  να κατεβάσετε το SPSS 23 :

για SPSS 23 WIN_32

για SPSS 23 WIN_64

 

 

Βοηθητικά αρχεία για SPSS 23

SDAP 7.1.1.zip

License Manager.zip

 

Μπορείτε  να κατεβάσετε το SPSS 22 :

για SPSS 22 WIN_32

για SPSS 22 WIN_64

και Βοηθητικά αρχεία για SPSS 22

 

Μπορείτε  να κατεβάσετε το SPSS 22 για MAC :

SPSS 22 for MAC

και βοηθητικά αρχεία για MAC

 

 

Για την αποσυμπίεση των αρχείων χρησιμοποιείτε το 7-zip ή το Winrar

 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m